Rozšírené vyhľadávanie

Košice - sídl.Ťahanovce - farnosť sv. Dominika Savia

Poštová adresa:
Sofijská 1, Košice, 04013
Telefón:
055/3076312
Email:
tahanovce.sidlisko@rimkat.sk
Webstránka farnosti
http://www.tahanovce.rimkat.sk
Kancelária:
Po, St, Pi: 15:45 - 17:00
Celodenná poklona:
15.05. | 25.08.
Dekanát:
Dekanát Košice - východ
Počet obyvateľov / rím. kat.
0/0
Titul kostola, kaplnky:

Košice - Ťahanovce - sídlisko - sv. Dominika Savia

IČO:
17084172
DIČ:
2021361364

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore