Rozšírené vyhľadávanie

Snina - sídlisko I. - farnosť Božieho milosrdenstva

Poštová adresa:
Nám. Bož. milosrdenstva 2845/1, Snina, 06901
Telefón:
057/7583750
Email:
snina.sidlisko@rimkat.sk
Webstránka farnosti
http://www.farnostsnina.sk
Kancelária:
utorok až piatok od 15:30 do 16:30
Bohoslužby:

8:00, 10:00

v mesiacoch júl a august sv. omše o 07:00 a 09:00

Celodenná poklona:
28.04. | 02.11.
Dekanát:
Dekanát Snina
Počet obyvateľov / rím. kat.
0/0
Titul kostola, kaplnky:

Snina - sídlisko - Božie Milosrdenstvo

Kňazi vo farnosti:
IČO:
37796852
DIČ:
2023237513

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore