Rozšírené vyhľadávanie

Kňazi

Husovský Ján

Featured
Mgr. Ján Husovský OP - výpomocný duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Mihály Andrej

Featured
Mgr. Ing. arch. Andrej Mihály OFM - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa menších bratov františkánov, Prešov

Hovanec Slavomír

Featured
Mgr. Ing. Slavomír Hovanec OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Jurdák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Jurdák OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Dely Ján

Featured
Mgr. Ján Dely OP - výpomocný duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Pilarčík Ľubomír

Featured
ThDr. Ing. Ľubomír Pilarčík SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Weiszer Atilla

Featured
Mgr. Atilla Weiszer - farár vo farnosti Ruská

Levko Bohuš

Featured
Bohuš Levko SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Košice

Šuppa Jozef

Featured
ThLic. Jozef Šuppa SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Letavay Bystrík

Featured
Mgr. Bystrík Letavay CSsR - kaplán vo farnosti Gaboltov

Horvát Michal

Featured
Mgr. Michal Horvát - stály diakon vo farnosti Hanušovce nad Topľou

Miko Ladislav

Featured
Mgr. Ladislav Miko SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Humenné

Štatistiky

Počet záznamov: 523
Počet kategórií: 46

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore