Rozšírené vyhľadávanie

Kňazi

Moric Viliam

Featured
Šebastián Viliam Moric OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Kucharski Andrzej Grzegorz

Featured
Mgr. Andrzej Grzegorz Kucharski OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kormančík Štefan

Featured
Mgr. Ing. Štefan Kormančík SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Košice - Kalvária

Hovanec Slavomír

Featured
Mgr. Ing. Slavomír Hovanec OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Levko Bohuš

Featured
Bohuš Levko SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Košice

Veselský Peter

Featured
Mgr. Peter Veselský SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Humenné

Letavay Bystrík

Featured
Mgr. Bystrík Letavay CSsR - kaplán vo farnosti Gaboltov

Jurdák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Jurdák OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Zárik Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Zárik OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Pietrasz Tadeus

Featured
ThLic. Tadeus Pietrasz OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Majerčák Ján

Featured
Mgr. Ing. Ján Majerčák SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Urban Štefan

Featured
Štefan Urban SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Košice

Štatistiky

Počet záznamov: 528
Počet kategórií: 46

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore