Rozšírené vyhľadávanie

C - kňazi

Červeň Anton

Featured
Mgr. Anton Červeň SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Bardejov - Vinbarg

Čelovský Jozef

Featured
Mgr. Jozef Čelovský - duchovný správca nemocnice vo farnosti Bardejov

Čech Vladimír

Featured
Vladimír Čech - administrátor vo farnosti Hraň

Ceľuch Peter

Featured
Mgr. Ceľuch Peter - výpomocný duchovný, špirituál Kňazského seminár - Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice

Čech Pavol

Featured
ThDr. Pavol Čech - farár vo farnosti Hažlín

Čellár Igor

Featured
Mgr. Igor Čellár - farár vo farnosti Veľké Ozorovce

Chanas Štefan

Featured
Mgr. Štefan Chanas - výpomocný duchovný

Cichý Ladislav

Featured
PhLic. Ladislav Cichý – dekan dekanátu Sabinov

Čorba Peter

Featured
Mgr. Peter Čorba - farár vo farnosti Valaliky

Čonka František

Featured
Mgr. František Čonka - výpomocný duchovný

Čižmár Marián

Featured
Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Snina - Sv. Kríž

Čontofalský Rudolf

Featured
Mgr. Rudolf Čontofalský - výpomocný duchovný

Štatistiky

Počet záznamov: 15
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore