Rozšírené vyhľadávanie

D - kňazi

Degro Imrich

Featured
PhDr. Imrich Degro PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Haniska

Demeter Ján

Featured
Ján Demeter - výpomocný duchovný vo farnosti Prešov

Dolný Ján

Featured
ThLic. Ján Dolný - výpomocný duchovný

Dráb Pavol

Featured
Mons. prof. ThDr. PaedDr. Dráb Pavol PhD. - generálny vikár - Arcibiskupský úrad, Košice

Dráb Vincent

Featured
Mgr. Vincent Dráb - farár vo farnosti Udavské

Dronzek Jozef

Featured
PhDr. Jozef Dronzek PhD. - farár - dekan vo farnosti Prešov

Dubóczi Milan

Featured
Mgr. Milan Dubóczi - farár vo farnosti Hubošovce

Dudič Ján

Featured
Mgr. Dudič Ján - výpomocný duchovný, špirituál Kňazského seminár - Kňazský seminár sv. Karola Boromejského,...

Dudič Jozef

Featured
Mgr. Jozef Dudič - farár vo farnosti Kazimír

Dudo František

Featured
JCLic. PaedDr. František Dudo - farár vo farnosti Modra nad Cirochou

Dugas Jozef

Featured
Mons. Mgr. Jozef Dugas - riaditeľ DKD Veľký Šariš - dekan Prešov II.

Dulin Ján

Featured
PaedDr. ThLic. Ján Dulin - farár vo farnosti Trhovište

Štatistiky

Počet záznamov: 16
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore