Rozšírené vyhľadávanie

K- kňazi

Kucharski Andrzej Grzegorz

Featured
Mgr. Andrzej Grzegorz Kucharski OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kormančík Štefan

Featured
Mgr. Ing. Štefan Kormančík SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Košice - Kalvária

Kovaľ Ján

Featured
Mgr. Ján Kovaľ - kaplán vo farnosti Trebišov

Krajník Patrik

Featured
Mgr. Patrik Krajník - farár vo farnosti Zemplínsky Branč

Konečný Anton

Featured
Mons. prof.ThDr. Ing. Anton Konečný PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Poľov

Kovalčin Peter

Featured
Mgr. Peter Kovalčin - výpomocný duchovný

Kožuško Ján

Featured
Mgr. Ján Kožuško - stály diakon vo farnosti Lipany

Krištof Jozef

Featured
Mons. HELic. Krištof Jozef - výpomocný duchovný

Krivda Andrej

Featured
Mgr. Andrej Krivda - výpomocný duchovný vo farnosti Kostoľany nad Hornádom

Kvartek Jozef

Featured
Mgr. Jozef Kvartek - farár vo farnosti Ploské

Kertis Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Kertis - farár vo farnosti Žalobín

Kandráč Jozef

Featured
Mgr. Jozef Kandráč - farár vo farnosti Sedlice

Štatistiky

Počet záznamov: 50
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore