Rozšírené vyhľadávanie

K- kňazi

Kormančík Štefan

Featured
Mgr. Ing. Štefan Kormančík SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Košice - Kalvária

Kucharski Andrzej Grzegorz

Featured
Mgr. Andrzej Grzegorz Kucharski OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kožuško Ján

Featured
Mgr. Ján Kožuško - stály diakon vo farnosti Lipany

Krajník Patrik

Featured
Mgr. Patrik Krajník - farár vo farnosti Zemplínsky Branč

Križalkovič Jozef

Featured
Mgr. Jozef Križalkovič - farár vo farnosti Lekárovce

Konečný Anton

Featured
Mons. prof.ThDr. Ing. Anton Konečný PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Poľov

Krištof Jozef

Featured
Mons. HELic. Krištof Jozef - výpomocný duchovný

Kaňuk Štefan

Featured
Mgr. Štefan Kaňuk - duchovný správca školy vo farnosti Prešov

Kovaľ Adrián

Featured
Mgr. Kovaľ Adrián - výpomocný duchovný

Katriňák František

Featured
ThLic. František Katriňák - farár vo farnosti Čaňa

Kačo František

Featured
František Kačo - farár vo farnosti Lipovce

Kovaľ Ján

Featured
Mgr. Ján Kovaľ - kaplán vo farnosti Trebišov

Štatistiky

Počet záznamov: 50
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore