Rozšírené vyhľadávanie

M - kňazi

Murenko Andrej

Featured
Mgr. Andrej Murenko - výpomocný duchovný vo farnosti Giraltovce

Murajda Martin

Featured
Mgr. Martin Murajda - kaplán vo farnosti Snina - mesto

Mucha Michal

Featured
ThLic. Michal Mucha - kaplán vo farnosti Michalovce

Mrúz Jozef

Featured
Mgr. Mrúz Jozef - zástupca moderátora - Arcidiecézne centrum mládeže

Moric Viliam

Featured
Šebastián Viliam Moric OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Mižák Kamil

Featured
Mgr. Kamil Mižák - farár vo farnosti Sečovská Polianka

Miškovič Ľubomír

Featured
Mgr. Ľubomír Miškovič - kaplán vo farnosti Humenné - Sťatie sv. Jána Krstiteľa

Mišenko Daniel

Featured
Mgr. Daniel Mišenko - farár vo farnosti Kurima

Mikula Daniel

Featured
ThDr. Daniel Mikula PhD. - farár vo farnosti Chminianska Nová Ves

Mihok Jozef

Featured
Mgr. Jozef Mihok - farár vo farnosti Veľká Lodina

Mihalko Jozef

Featured
Mgr. Jozef Mihalko - administrátor vo farnosti Košická Belá

Migač Štefan

Featured
Mgr. Štefan Migač - výpomocný duchovný

Štatistiky

Počet záznamov: 32
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore