Rozšírené vyhľadávanie

P - kňazi

Pietrasz Tadeus

Featured
ThLic. Tadeus Pietrasz OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Plavnický Dominik

Featured
Mgr. Dominik Plavnický - kaplán vo farnosti Stropkov

Porvazník Miroslav

Featured
JCLic. Miroslav Porvazník - farár vo farnosti Ťahanovce

Petro Ján

Featured
Mgr. Ján Petro - farár vo farnosti Župčany

Petrigal Marek

Featured
Mgr. Marek Petrigal - výpomocný duchovný vo farnosti Zemplínsky Branč

Polák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Polák - farár vo farnosti Soľ

Polča Branislav

Featured
Mgr. Branislav Polča - kaplán vo farnosti Bardejov - mesto

Pristaš Štefan

Featured
PaedDr. Mgr. Štefan Pristaš - výpomocný duchovný vo farnosti Sečovce

Pillár Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Pillár - farár vo farnosti Holčíkovce

Palečko Dominik Roman

Featured
Mgr. Roman Dominik Palečko - výpomocný duchovný

Pristaš Vincent

Featured
Mgr. Vincent Pristaš - farár vo farnosti Ohradzany

Petro František

Featured
Mgr. František Petro - administrátor vo farnosti Nižný Hrušov

Štatistiky

Počet záznamov: 23
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore