Rozšírené vyhľadávanie

R - kňazi

Radimák Marián

Featured
PaedDr. Marián Radimák - kaplán vo farnosti Terňa

Radvanský Ladislav

Featured
Mgr. Ladislav Radvanský - administrátor vo farnosti  Ličartovce

Radvanský Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Radvanský - farár vo farnosti Nižná Šebastová

Ragan Emil

Featured
PhDr. Ragan Emil PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Ragan Gabriel

Featured
Mons. prof. ThDr. Ragan Gabriel PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Ragan Kamil

Featured
ThLic. Kamil Ragan - výpomocný duchovný

Rebreš Michal

Featured
PaedDr. JCLic. Michal Rebreš - farár vo farnosti Kráľovský Chlmec

Rečičár Viliam

Featured
Mgr. Viliam Rečičár - farár vo farnosti Remetské Hámre

Rečlo Martin

Featured
Mgr. Martin Rečlo - kaplán vo farnosti Snina - Povýšenie sv. Kríža

Reiner Matúš

Featured
Mgr. Reiner Matúš - vicerektor - Dom Anky Kolesárovej

Rendeš Juraj

Featured
ThDr. Juraj Rendeš PhD. - farár vo farnosti Vinné

Štatistiky

Počet záznamov: 23
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore