Rozšírené vyhľadávanie

S - kňazi

Sitarčík Juraj

Featured
Mgr. Juraj Sitarčík - administrátor vo farnosti Slovenská Kajňa

Sivák Slavko

Featured
Mgr. Slavko Sivák - farár vo farnosti Lieskovec

Škulka Michal

Featured
Mgr. Michal Škulka - kaplán vo farnosti Košice - sídl. Furča - Sv. Rodina

Škurla Dušan

Featured
ThLic. Škurla Dušan PhD. - výpomocný duchovný a koordinátor Pro life - Kancelária Apoštolátu pro life, Košice

Škvarla Martin

Featured
Mgr. Martin Škvarla - farár vo farnosti Nižný Žipov

Slovák František

Featured
ThLic. František Slovák - farár vo farnosti Kecerovce

Smetanka Jozef

Featured
Mgr. Jozef Smetanka - farár vo farnosti Plaveč

Smolnický Vojtech

Featured
PhDr. Mgr. Vojtech Smolnický - duchovný správca nemocnice vo farnosti Košice - Dóm

Smoter Rudolf

Featured
Smoter Rudolf - administrátor vo farnosti Tibava

Šoltis Peter

Featured
Mgr. Peter Šoltis - administrátor vo farnosti Lastovce

Šosták Vladimír

Featured
ThDr. Šosták Vladimír PhD. - biskpský vikár - Arcibiskupský úrad, Košice

Spišák Andrej

Featured
Mgr. Andrej Spišák - administrátor vo farnosti Breznica

Štatistiky

Počet záznamov: 58
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore