Rozšírené vyhľadávanie

B - rehoľní kňazi

Ballo Milan

Featured
Mgr. Milan Ballo SDB - farár vo farnosti Bardejov - Vinbarg

Barina Peter

Featured
Peter Barina SDB -  duchovný rehoľnej spoločnosti Saleziáni Don Bosca, vo farnosti Košice - Kalvária

Bartal Rudolf

Featured
Mgr. Rudolf Bartal OCD - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rád bosých bratov prebl. Panny Márie z hory Karmel, Lorinčík

Beniač Branislav

Featured
ThLic. Mgr. Branislav Beniač SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Bešenyei Peter

Featured
Mgr. Ing. Peter Bešenyei SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Myslava

Bicák Peter

Featured
Peter Bicák SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Sabinov

Bobák Marek

Featured
Mgr. Ing. Marek Bobák OFM - výpomocný duchovný - Rehoľa menších bratov františkánov, Prešov

Boleš Daniel

Featured
ThDr. Daniel Boleš PhD., O. Praem. - výpomocný duchovný - Rehoľa premonštrátov, Košice

Budzák Ján

Featured
Mgr. Ján Budzák O. Praem. - rektor kostola - Rehoľa premonštrátov, Košice

Konrad Tadeusz Blicharski

Featured
Mgr. Konrad Tadeusz Blicharski OSPPE - duchovný rehoľnej spoločnosti - farnosť  Vranov nad Topľou - sever

Štatistiky

Počet záznamov: 10
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore