Rozšírené vyhľadávanie

K - rehoľní kňazi

Kačmáry Martin

Featured
Mgr. Martin Kačmáry SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Prešov

Karľa Viliam

Featured
ThLic. Viliam Karľa SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Knap Jozef

Featured
Mgr. Jozef Knap SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Bardejov - Vinbarg

Kogut Kazimierz

Featured
Mgr. Kazimierz Kogut OSPPE - kaplán vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kolivoška Stanislav

Featured
Martin Stanislav Kolivoška OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Kušnír František

Featured
Mgr. Ing. František Kušnír OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Štatistiky

Počet záznamov: 6
Počet kategórií: 0

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore