Rozšírené vyhľadávanie

Kňazi

Boleš Daniel

Featured
ThDr. Daniel Boleš PhD., O. Praem. - výpomocný duchovný - Rehoľa premonštrátov, Košice

Böőr Roland

Featured
Mgr. Roland Böőr - farár vo farnosti Rad

Brečka Martin

Featured
Mgr. Martin Brečka - kaplán vo farnosti Budkovce

Bučko Peter

Featured
JCDr. Peter Bučko PhD. - farár vo farnosti Zborov

Budzák Ján

Featured
Mgr. Ján Budzák O. Praem. - rektor kostola - Rehoľa premonštrátov, Košice

Bugoš Pavol

Featured
ThDr. Pavol Bugoš PhD. - farár vo farnosti Ražňany

Bujdoš Ján

Featured
Mgr. Ján Bujdoš - farár vo farnosti Fintice

Bujdoš Peter

Featured
Mgr. Bujdoš Peter - výpomocný duchovný

Bujňák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Bujňák - kaplán vo farnosti Čaňa

Burda Vincent

Featured
JCLic. PaedDr. Vincent Burda - farár vo farnosti Sedliská

Burík Andrej

Featured
Mgr. Andrej Burík - výpomocný duchovný vo farnosti Župčany

Čap Tomáš

Featured
ThLic. Tomáš Čap - farár vo farnosti Pušovce

Štatistiky

Počet záznamov: 523
Počet kategórií: 46

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore