Rozšírené vyhľadávanie

Kňazi

Vinter Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Vinter - kaplán vo farnosti Lipany

Vojtek Patrik

Featured
Mgr. Patrik Vojtek - farár vo farnosti Košice - sídl.Ťahanovce

Vojtko Peter

Featured
PaedDr. Mgr. Peter Vojtko - farár vo farnosti Žalobín

Voľanský František

Featured
Mgr. František Voľanský - kaplán vo farnosti Košice - Šaca

Vranai Alfréd

Featured
Mgr. Alfréd Vranai - farár vo farnosti Veľké Trakany

Weiszer Atilla

Featured
Mgr. Atilla Weiszer - farár vo farnosti Ruská

Záleha Marcel

Featured
Mgr. Marcel Záleha - administrátor vo farnosti Mokroluh

Zárik Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Zárik OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Závadský Tibor

Featured
ThLic. Tibor Závadský - výpomocný duchovný vo farnosti Fričovce

Žembera Jozef

Featured
PaedLic. Mgr. Jozef Žembera SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Myslava

Zubko Peter

Featured
prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD. - archivár kúrie

Žvanda Jozef

Featured
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD. - kaplán UPC

Štatistiky

Počet záznamov: 528
Počet kategórií: 46

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore