Rozšírené vyhľadávanie

Položky : B

Bobák Marek

Featured
Mgr. Ing. Marek Bobák OFM - výpomocný duchovný - Rehoľa menších bratov františkánov, Prešov

Bartko Štefan

Featured
PaedDr. Štefan Bartko PhD. - Ordinariát OS a OZ SR

Bodnár Michal

Featured
Mgr. Michal Bodnár - kaplán vo farnosti Košice - Krásna

Babjak Branislav

Featured
Mgr. Branislav Babjak - kaplán vo farnosti Trebišov

Bartal Rudolf

Featured
Mgr. Rudolf Bartal OCD - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rád bosých bratov prebl. Panny Márie z hory Karmel, Lorinčík

Beniač Branislav

Featured
ThLic. Mgr. Branislav Beniač SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Boleš Daniel

Featured
ThDr. Daniel Boleš PhD., O. Praem. - výpomocný duchovný - Rehoľa premonštrátov, Košice

Budzák Ján

Featured
Mgr. Ján Budzák O. Praem. - rektor kostola - Rehoľa premonštrátov, Košice

Bober Bernard

Featured
Mons. Bober Bernard - arcibiskup - Arcibiskupský úrad, Košice

Bujdoš Peter

Featured
Mgr. Bujdoš Peter - výpomocný duchovný

Baškovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Ohradzany
Baškovce, Slovensko Humenné - dekanát

Božčice - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Parchovany
Božčice, Slovensko Trebišov - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore