Rozšírené vyhľadávanie

Položky : D

Degro Pavol

Featured
ThLic. Pavol Degro SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti  Myslava

Dely Ján

Featured
Mgr. Ján Dely OP - výpomocný duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Dzijak Peter

Featured
Mgr. Peter Dzijak - Ordinariát OS a OZ SR

Dolný Ján

Featured
ThLic. Ján Dolný - výpomocný duchovný

Dufka Juraj

Featured
Mgr. Juraj Dufka SJ - výpomocný duchovný - Spoločnosť Ježišova, Košice

Dufka Peter

Featured
Dr. ThLic. Peter Dufka SJ - výpomocný duchovný - Spoločnosť Ježišova, Košice

Dráb Pavol

Featured
Mons. prof. ThDr. PaedDr. Dráb Pavol PhD. - generálny vikár - Arcibiskupský úrad, Košice

Dudič Ján

Featured
Mgr. Dudič Ján - výpomocný duchovný, špirituál Kňazského seminár - Kňazský seminár sv. Karola Boromejského,...

Dvorový Rastislav

Featured
SEOLic. Rastislav  Dvorový - výpomocný duchovný dekanátu Trebišov
Hlavná 94, 7214, Vysoká nad Uhom Sobrance - dekanát

Dvorianky - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Parchovany
Dvorianky, Slovensko Trebišov - dekanát

Ďačov - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Lipany
Ďačov, Slovensko Lipany - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore