Rozšírené vyhľadávanie

Položky : F

Fričkovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Osikov
Fričkovce, Slovensko Bardejov - dekanát

Falkušovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Malčice
Falkušovce, Slovensko Michalovce - dekanát

Fejzáš - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Kráľovský Chlmec
Fejzáš, Slovensko Veľké Kapušany - dekanát

Fulianka - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Kapušany pri Prešove
Fulianka, Slovensko Prešov - mesto - dekanát

Frička - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Gaboltov
Frička, Slovensko Bardejov - dekanát

Ferčák Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Ferčák - farár vo farnosti Záhradné

Feník Juraj

Featured
Dr. Juraj Feník S.T.D. - kaplán vo farnosti Šaca

Fejczo Eugen

Featured
PaedDr. ThDr. Eugen Fejczo PhD. - farár vo farnosti Tulčík

Fencák Marián

Featured
JCLic. Marián Fencák - farár vo farnosti Papín

Fábry Peter

Featured
Mgr. Ing. Peter Fábry - farár vo farnosti Perín

Fedor Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Fedor - farár vo farnosti Plechotice

Fedorko Pavol

Featured
Mgr. Pavol Fedorko - kaplán vo farnosti Prešov - Solivar

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore