Rozšírené vyhľadávanie

Položky : G

Giboda Igor

Featured
ThDr. Igor Giboda PhD. - farár vo farnosti Nižná Myšľa

Gombita Peter

Featured
Mgr. Peter Gombita - farár vo farnosti Hýľov

Gejguš Radoslav

Featured
ThLic. Radoslav Gejguš - farár vo farnosti Jarovnice

Gira Miroslav

Featured
ThLic. Miroslav Gira PhD. - farár vo farnosti Košice - Juh

Gostič Peter

Featured
JCDr. Peter Gostič PhD. - kaplán vo farnosti Košice - Juh

Gönci Radoslav

Featured
PaedDr. Mgr. Radoslav Gönci - kaplán vo farnosti Bela nad Cirochou

Gajdo Jozef

Featured
Jozef Gajdo - farár vo farnosti Boľ

Gurský Daniel

Featured
Mgr. Daniel Gurský - farár vo farnosti Brezov

Gergeľ Peter

Featured
Mgr. Peter Gergeľ - farár vo farnosti Čičarovce

Gajdoš Ján

Featured
Ján Gajdoš - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Fintice

Gajdoš Jaroslav

Featured
Jaroslav Gajdoš - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Fintice

Geča - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Valaliky
Geča, Slovensko Košice - juh - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore