Rozšírené vyhľadávanie

Položky : H

Husovský Ján

Featured
Mgr. Ján Husovský OP - výpomocný duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Hudymač Peter

Featured
ThDr. Peter Hudymač, PhD. - výpomocný duchovný

Hermanovský Peter

Featured
ThLic. Ing. Peter Hermanovský - výpomocný duchovný

Harvan Jozef

Featured
Mgr. Jozef Harvan - výpomocný duchovný

Harvilik Dušan

Featured
Mgr. Dušan Harvilik - kaplán vo farnosti Moldava nad Bodvou

Haburčák Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Haburčák SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Košice

Hermanovský Milan

Featured
ThLic. Milan Hermanovský OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Horváth Imrich

Featured
Mgr. Imrich Horváth SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Prešov

Hovanec Slavomír

Featured
Mgr. Ing. Slavomír Hovanec OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Hrabovecký Peter

Featured
Mgr. Peter Hrabovecký SDB - farár - Saleziáni Don Bosca, Michalovce

Haratim Marek

Featured
ThLic. Haratim Marek - farár vo farnosti Kračúnovce

Hišem Cyril

Featured
prof. ThDr. Hišem Cyril PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore