Rozšírené vyhľadávanie

Položky : J

Jancusko Daniel

Featured
ThBc. Daniel Jancusko - výpomocný duchovný

Jaklovský Marián

Featured
Mgr. Marián Jaklovský - kaplán vo farnosti Humenné - sídl. III

Jurdák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Jurdák OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Jakubčin František

Featured
Jakubčin František - výpomocný duchovný - Diecézny kňazský domov, Veľký Šariš

Jenčo Ján

Featured
doc. ThDr. Jenčo Ján PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Juhás Vladimír

Featured
doc. ThDr. Juhás Vladimír PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Jurica Juraj

Featured
JCDr. JUDr. Jurica Juraj PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Jurč Marcel

Featured
Mgr. Jurč Marcel - kaplán UPC - duchovný správca -  Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

Jarovnice - osada - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Jarovnice
Jarnovice, Slovensko Sabinov - dekanát

Jakovany - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Pečovská Nová Ves
Jakovany, Slovensko Lipany - dekanát

Janovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Kobyly
Janovce, Slovensko Bardejov - dekanát

Jasenov - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Humenné - Pod Sokolejom
Jasenov, Slovensko Humenné - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore