Rozšírené vyhľadávanie

Položky : K

Kolivoška Stanislav

Featured
Martin Stanislav Kolivoška OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Konrad Tadeusz Blicharski

Featured
Mgr. Konrad Tadeusz Blicharski OSPPE - duchovný rehoľnej spoločnosti - farnosť  Vranov nad Topľou - sever

Kovalčin Peter

Featured
Mgr. Peter Kovalčin - výpomocný duchovný

Kertýs Martin

Featured
ThLic. Martin Kertýs - výpomocný duchovný

Kadlic Jozef

Featured
Mgr. Jozef Kadlic - prepožičaný pre potreby diecézy Litoměřice (ČR)

Kačmáry Martin

Featured
Mgr. Martin Kačmáry SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Prešov

Karľa Viliam

Featured
ThLic. Viliam Karľa SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Kušnír František

Featured
Mgr. Ing. František Kušnír OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Kačmár Andrej

Featured
JCLic. Kačmár Andrej - výpomocný duchovný, vicerektor KS - Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice

Knapík Ján

Featured
Mgr. Knapík Ján PhD. - výpomocný duchovný, pedagóg TF KU - Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice

Kmec Jozef

Featured
ThDr. Kmec Jozef PhD. - tajomník arcibiskupa, ceremonár - Arcibiskupský úrad, Košice

Kohut Jozef

Featured
Mgr. Kohut Jozef - výpomocný duchovný, prefekt Kňazského seminára - Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore