Rozšírené vyhľadávanie

Položky : K

Kassai Peter

Featured
Mgr. Peter Kassai - kaplán vo farnosti Košice - sv. Alžbeta

Krenický Radoslav

Featured
Mgr. Radoslav Krenický - administrátor vo farnosti Úbrež

Kunder Marek

Featured
Mgr. Marek Kunder - prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského

Kogut Kazimierz

Featured
Mgr. Kazimierz Kogut OSPPE - kaplán vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kucharski Andrzej Grzegorz

Featured
Mgr. Andrzej Grzegorz Kucharski OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Kacvinský Jozef

Featured
Mgr. Jozef Kacvinský - kaplán vo farnosti Hanušovce nad Topľou

Krajník Patrik

Featured
Mgr. Patrik Krajník - farár vo farnosti Zemplínsky Branč

Kertis Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Kertis - farár vo farnosti Žalobín

Kandráč Jozef

Featured
Mgr. Jozef Kandráč - farár vo farnosti Sedlice

Kovaľ Pavol

Featured
ThDr. Pavol Kovaľ PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Snina

Kyšeľa Miroslav

Featured
Miroslav Kyšeľa - farár - dekan vo farnosti Stropkov

Kyšeľa Peter

Featured
Mgr. Peter Kyšeľa - farár vo farnosti Šarišské Michaľany

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore