Rozšírené vyhľadávanie

Položky : L

Lipka Ľuboš

Featured
Mgr. Ľuboš Lipka - farár vo farnosti Ondavské Matiašovce

Lupčo Dušan

Featured
Mgr. Ing. Dušan Lupčo - farár vo farnosti Parchovany

Lesník Anton

Featured
Anton Lesník - farár vo farnosti Petrovany

Lojan Radoslav

Featured
ThDr. Radoslav Lojan PhD. - kaplán vo farnosti Košice - Podhradová

Lazor Peter

Featured
PaedDr. Mgr. Peter Lazor - farár vo farnosti Lemešany

Liška Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Liška - kaplán vo farnosti Sabinov

Lengyel Marko

Featured
Mgr. Marko Lengyel - administrátor vo farnosti Jankovce

Lenčiš Štefan

Featured
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš PhD. - výpomocný duchovný vo farnosti Kecerovce

Letavay Bystrík

Featured
Mgr. Bystrík Letavay CSsR - kaplán vo farnosti Gaboltov

Ložín - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Trhovište
Ložín, Slovensko Michalovce - dekanát

Lučkovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Trhovište
Lučkovce, Slovensko Michalovce - dekanát

Laškovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Trhovište
Laškovce, Slovensko Michalovce - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore