Rozšírené vyhľadávanie

Položky : M

Moric Viliam

Featured
Šebastián Viliam Moric OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Martiška Ján

Featured
Ján Martiška SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, vo farnosti Michalovce II.
Špitálska 15, Michalovce, 0071 01 M - rehoľní kňazi

Mihály Andrej

Featured
Mgr. Ing. arch. Andrej Mihály OFM - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa menších bratov františkánov, Prešov

Migač Štefan

Featured
Mgr. Štefan Migač - výpomocný duchovný

Matuševský Egíd

Featured
Mgr. Egíd Matuševský - výpomocný duchovný

Majerník Peter

Featured
Mgr. Peter Majerník - prepožičaný do diecézy Bunda (Tanzánia)

Matis Jozef

Featured
PaedDr. Mgr. Jozef Matis OP - výpomocný duchovný - Rehoľa kazateľov, Košice

Miko Ladislav

Featured
Mgr. Ladislav Miko SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Humenné

Mydla Jozef

Featured
Jozef Mydla SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Košice

Majerčák Ján

Featured
Mgr. Ing. Ján Majerčák SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Maťaťa Marián

Featured
Mgr. Marián Maťaťa SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Prešov

Macák Dominik

Featured
ThDr. PaedDr. Macák Dominik PhD. - výpomocný duchovný

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore