Rozšírené vyhľadávanie

Položky : O

Ondrej Marek

Featured
JCDr. Ondrej Marek - administrátor vo farnosti Košice - Podhradová - sv. Ondrej

Okružná - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Nižná Šebastová
Okružná, Slovensko Prešov - mesto - dekanát

Opátka - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Košická Belá
Opátka, Slovensko Košice - západ - dekanát

Ondrašovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Chminianska Nová Ves
Ondrašovce, Slovensko Sabinov - dekanát

Opiná - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Kecerovce
Opiná, Slovensko Košice - východ - dekanát

Oľšavce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hankovce
Oľšavce, Slovensko Stropkov - dekanát

Oborín - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Čičarovce
Oborín, Slovensko Veľké Kapušany - dekanát

Oslovič Štefan

Featured
ThLic. Štefan Oslovič PhD. - kaplán vo farnosti Kapušany

Onderčin Ľuboš

Featured
ThDr. PaedDr. Ľuboš Onderčin PhD. - farár vo farnosti Radoma

Ondrej Dalibor

Featured
Mgr. Dalibor Ondrej - kaplán UPC - Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

Ondriáš Marián

Featured
Mgr. Marián Ondriáš SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Myslava

Onderko Emil

Featured
Mgr. Emil Onderko - farár vo farnosti Nacina Ves

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore