Rozšírené vyhľadávanie

Položky : P

Plavnický Dominik

Featured
Mgr. Dominik Plavnický - kaplán vo farnosti Stropkov

Pilarčík Ľubomír

Featured
ThDr. Ing. Ľubomír Pilarčík SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Puss Alexander

Featured
Alexander Puss SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Košice

Prievalský Pavol

Featured
Mgr. Pavol Prievalský OFM - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa menších bratov františkánov, Prešov

Pápežské misijné diela - Košickej arcidiecézy

Featured
diecézny riaditeľ: Bc. Štefan KONDIS
Hlavná 80 Prešov Cirkevné inštitúcie

Palečko Dominik Roman

Featured
Mgr. Roman Dominik Palečko - výpomocný duchovný

Petreje Ivan

Featured
Mgr. Ing. Ivan Petreje O. Praem. - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa premonštrátov, Košice

Pigula Juraj

Featured
Mgr. Juraj Pigula OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Pásztor Zoltán

Featured
Mons. Pásztor Zoltán - biskpský vikár - Arcibiskupský úrad, Košice

Porúbka - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Ptičie
Porúbka, Slovensko Snina - dekanát

Proč - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Pušovce
Proč, Slovensko Prešov - mesto - dekanát

Poša - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Nižný Hrabovec

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore