Rozšírené vyhľadávanie

Položky : P

Pavlovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hanušovce nad Topľou
Pavlovce, Slovensko Vranov nad Topľou - dekanát

Poliakovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hrabovec
Poliakovce, Slovensko Bardejov - dekanát

Poštárka - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Bardejov
Poštárka, Slovensko Bardejov - dekanát

Pietrasz Tadeus

Featured
ThLic. Tadeus Pietrasz OSPPE - rehoľník vo farnosti Vranov nad Topľou - sever

Petrigal Marek

Featured
Mgr. Marek Petrigal - výpomocný duchovný vo farnosti Zemplínsky Branč

Pekár Jozef

Featured
ThLic. Jozef Pekár - farár vo farnosti Želmanovce

Petro Ján

Featured
Mgr. Ján Petro - farár vo farnosti Župčany

Pristaš Štefan

Featured
PaedDr. Mgr. Štefan Pristaš - výpomocný duchovný vo farnosti Sečovce

Pillár Miroslav

Featured
Mgr. Miroslav Pillár - farár vo farnosti Holčíkovce

Poremba Matúš

Featured
Mgr. Matúš Poremba - kaplán vo farnosti Prešov - Solivar

Polák Jozef

Featured
Mgr. Jozef Polák - farár vo farnosti Soľ

Porvazník Miroslav

Featured
JCLic. Miroslav Porvazník - farár vo farnosti Ťahanovce

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore