Rozšírené vyhľadávanie

Položky : R

Rokytov - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Mokroluh
Rokytov, Slovensko Bardejov - dekanát

Ruská Kajňa - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Nižná Sitnica
Ruská Kajňa, Slovensko Humenné - dekanát

Radvanovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hanušovce nad Topľou
Radvanovce, Slovensko Vranov nad Topľou - dekanát

Ratvaj - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hubošovce
Ratvaj, Slovensko Prešov - II. - dekanát

Rešica - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Buzica
Rešica, Slovensko Moldava nad Bodvou - dekanát

Rákoš - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Bohdanovce
Rákoš, Slovensko Košice - juh - dekanát

Rokycany - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Bajerov
Rokycany, Slovensko Prešov - II. - dekanát

Rendeš Juraj

Featured
ThDr. Juraj Rendeš PhD. - farár vo farnosti Vinné

Revák Imrich

Featured
Mgr. Imrich Revák - farár vo farnosti Terňa

Ružbarský Štefan

Featured
Mgr. Štefan Ružbarský - kaplán vo farnosti Kokošovce

Revák Cyril

Featured
Mgr. Cyril Revák - farár vo farnosti  Nižný Slavkov

Radvanský Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Radvanský - farár vo farnosti Nižná Šebastová

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore