Rozšírené vyhľadávanie

Položky : S

Šuppa Jozef

Featured
ThLic. Jozef Šuppa SJ - duchovný rehoľnej spoločnosti - Spoločnosť Ježišova, Prešov

Števkov Ján

Featured
Ján Števkov OCD - diakon rehoľnej spoločnosti - Rád bosých bratov prebl. Panny Márie z hory Karmel, Lorinčík

Senderák Marcel

Featured
Mgr. Marcel Senderák - Ordinariát OS a OZ SR

Sabol Peter

Featured
ThLic. Peter Sabol SJ - výpomocný duchovný - Spoločnosť Ježišova, Košice

Seman Stanislav

Featured
Mgr. Ing. Stanislav Seman SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Prešov

Šalamon Martin

Featured
Mgr. Martin Šalamon OP - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa kazateľov, Košice

Štuller Rastislav

Featured
ThLic. Rastislav Štuller OSA - duchovný rehoľnej spoločnosti - Rehoľa sv. Augustína, Košická Nová Ves

Sabadoš Juraj

Featured
Mgr. Ing. Sabadoš Juraj - výpomocný duchovný

Sykora Peter

Featured
JCLic. Sykora Peter - výpomocný duchovný

Škurla Dušan

Featured
ThLic. Škurla Dušan PhD. - výpomocný duchovný a koordinátor Pro life - Kancelária Apoštolátu pro life, Košice

Šosták Vladimír

Featured
ThDr. Šosták Vladimír PhD. - biskpský vikár - Arcibiskupský úrad, Košice

Smoter Rudolf

Featured
Smoter Rudolf - administrátor vo farnosti Tibava

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore