Rozšírené vyhľadávanie

Položky : U

Urban Štefan

Featured
Štefan Urban SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti - Saleziáni Don Bosca, Košice

Urban Ján

Featured
ThLic. Urban Ján - moderátor - riaditeľ kúrie - Arcibiskupský úrad, Košice

Úpor - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Nižný Žipov
Úpor, Slovensko Trebišov - dekanát

Uzovce - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Hubošovce
Uzovce, Slovensko Prešov - II. - dekanát

Uháľ Martin

Featured
doc. ThDr. Martin Uháľ PhD. - administrátor vo farnosti Myslava

Urbanec Bartolomej

Featured
Mons. ThDr. Bartolomej Urbanec - výpomocný duchovný vo farnosti Bardejov

Uzovské Pekľany - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Ražňany
Uzovské Pekľany, Slovensko Sabinov - dekanát

Uzovský Šalgov - filiálka

Featured
Filiálka farnosti Ražňany
Uzovský Šalgov, Slovensko Sabinov - dekanát

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore