Rozšírené vyhľadávanie

Položky : V

Vaščák Augustín

Featured
Mgr. Augustín Vaščák - farár vo farnosti Strážske

Valluš Juraj

Featured
Juraj Valluš - farár vo farnosti Svinia

Vojtko Peter

Featured
PaedDr. Mgr. Peter Vojtko - farár vo farnosti Žalobín

Vaňo Ľubomír

Featured
Mgr. Ľubomír Vaňo - farár vo farnosti Kokošovce

Vandžura Pavol

Featured
Mgr. Pavol Vandžura - kaplán vo farnosti Košice - Dóm

Voľanský František

Featured
Mgr. František Voľanský - kaplán vo farnosti Košice - Šaca

Vojtek Patrik

Featured
Mgr. Patrik Vojtek - farár vo farnosti Košice - sídl.Ťahanovce

Vinter Stanislav

Featured
Mgr. Stanislav Vinter - kaplán vo farnosti Lipany

Vilhan Dušan

Featured
Mgr. Dušan Vilhan SDB - duchovný rehoľnej spoločnosti vo farnosti Košice - Kalvária

Varga Peter

Featured
Mgr. Peter Varga SDB - kaplán vo farnosti Bardejov - Vinbarg

Veľas Marek

Featured
Mgr. Marek Veľas - administrátor vo farnosti Červenica

Vaňo Štefan

Featured
Mgr. Štefan Vaňo - farár vo farnosti Drienov

Na stiahnutie

Schematizmus v PDF verzii

(posledná aktualizácia r. 2011)

Patrocínia kostolov v PDF verzii

 


Hore